Látkép a Banyászó hegyről

Katolikus templom

Gárdonyi Géza emlékmű

Őszi látkép a Banyászó hegyről

Ősz a szőlőhegyen

Téli metszés

Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Szőlősgyöröki Kirendeltsége
8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 18. Telefon/fax: +36/85/530-082 +36/30/217-5706

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet alapján a Képviselő-testület a község hírnevét népszerűsítők, a község és lakossága javára eredményes tevékenységet folytatók munkájának elismerése és az utókor számára példaképül állításuk megörökítése érdekében az alábbi kitüntető címeket alapíthat meg:

 • Szőlősgyörök Község Díszpolgára,
 • Szőlősgyörökért,
 • Szőlősgyörök Közéletéért,
 • Szőlősgyörök Oktatásáért,
 • Szőlősgyörök Közművelődéséért,
 • Szőlősgyörök Sportjáért.

Szőlősgyörök Község kitüntetettjei:

 • néhai Dr. Koltay Péter
  • „SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím
  • 77/1994.(VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat értelmében
  • Indokolás: 1947-ben, mint pályakezdő kántortanító került fiatalon a településre. Itt telepedett le, itt alapított családot és itt dolgozott, mint pedagógus a pályán töretlenül egészen nyugdíjba vonulásáig, sőt, ha szükség volt rá még utána is. 1947-től dolgozott a település krónikájának megírásán, mely 1993-ban a „Szőlősgyörök Története” c. könyvben teljesült be. Az általa írt fejezetek hűen és tudományos pontossággal dolgozzák fel a település történetét a kialakulástól a könyv megírásáig. Mint pedagógus munkáját mindig az ifjúság nevelése, tanítása jellemezte. Munkája mellett a közéletben is részt vett, mindig a település érdekét képviselte. Mint elfoglalt pedagógus, tanfelügyelő és mint közéleti ember magánélete, családi élete végig példásan rendezett volt. Méltán büszkék lehetünk, Koltay Tanár Úrra, munkássága, közéleti tevékenysége és magánéletével egyaránt kiérdemelte a kitüntető címet.
 • néhai Teveli László
  • „SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím
  • 86/1994.(IX.06.) számú képviselő-testületi határozat értelmében
  • Indokolás: 1945-től, már a háború nehéz éveiben is a község szolgálatában állt, mint kisbíró. 1950-től 1972-ig Szőlősgyörök község tanácselnöke. A legteljesebb mértékben élvezte a község lakosságának megbecsülését és bizalmát, hiszen négy ciklusban is megválasztották tanácselnöknek. A község fejlesztése érdekében, mit tanácselnök jelentős munkát végzett. Az 50-es évek elején a körzeti általános iskola épületeinek biztosításával megoldódott három község tanulóinak elhelyezése, illetve az oktatás kiszélesítése. 1955-ben, az Iparügyi Minisztériumban tett látogatásának köszönhetően megvalósult a község villamosítása. Neki köszönhetően 1959-ben elkészült az új, 6 tantermes iskola, 1965-ben felépült a tisztasági fürdő, 1966-ban megnyílt az öregek otthona, 1969/70-ben újjáépült a kultúrotthon, majd a törpe vízerőmű kiépítése is megvalósult. Az 1956-os forradalom- és szabadságharc idején a Nemzeti Bizottság titkára volt. A sok hivatalos tevékenység mellett évtizedeken át a Földművesszövetkezet, illetve később az ÁFÉSZ vezetőségi tagságot társadalmi munkában látta el. Mivel Szőlősgyörökön 1972-ben az önálló tanács megszűnt, így 1973-tól a termelőszövetkezetben, mint párttitkár segítette a TSZ munkáját, 1980-ban ment nyugdíjba.
 • Simon Józsefné
  • „SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZÉLETÉÉRT” kitüntető cím
  • 57/2005.(VII.11.) számú képviselő-testületi határozat értelmében
  • Indokolás: Nyugdíjazása előtt 36 évig a község iskolájában tanított, oktató-nevelő munkája mellett aktív közösségi emberként szolgálta a települést, annak lakóit. 1990 előtt tanácstag, VB. tag volt, ahol bátran képviselte a település érdekeit. Nyugdíjba vonulása után az Őszirózsa Nyugdíjas Klubban tevékenykedik, annak vezetőjeként összefogja, irányítja a község idősebb korosztályát. A klub kulturális tevékenységével a településen, megyén belül és kívül is elismerést vívott ki a községnek.
 • Hegyi László
  • „SZŐLŐSGYÖRÖK SPORTJÁÉRT” kitüntető cím
  • 60/1/2007.(VII.16.) számú képviselő-testületi határozat értelmében
  • Indokolás: A Szőlősgyöröki Sportegyesületnél végzett lelkiismeretes társadalmi munkájáért, az egyesület részére nyújtott rendszeres anyagi támogatásáért, szponzorok, támogatók szerzéséért, mellyel hozzájárult a település sportéletének színvonalasabbá tételéhez.
 • Kondor János
  • „SZŐLŐSGYÖRÖK SPORTJÁÉRT” kitüntető cím
  • 60/2/2007.(VII.16.) számú képviselő-testületi határozat értelmében
  • Indokolás: A Szőlősgyöröki Sportegyesületnél végzett több éves lelkiismeretes munkájáért, áldozatos edzői tevékenységéért, melynek köszönhetően a futballcsapat 16 év után újra feljutott a Megyei II. osztályba, ezzel is nagy előrelépést hozva településünk sportéletébe.
 • Sági Istvánné
  • „SZŐLŐSGYÖRÖK OKTATÁSÁÉRT” kitüntető cím
  • 71/2009.(VI.29.) számú képviselő-testületi határozat értelmében
  • Indokolás: A Szőlősgyöröki Gárdonyi Géza Általános Iskolában végzett 34 éves lelkiismeretes munkájáért, valamint 18 éves áldozatos igazgatói tevékenységéért.
 • Perpits László
  • „SZŐLŐSGYÖRÖKÉRT” kitüntető cím
  • 30/2010.(IV.13.) számú képviselő-testületi határozat értelmében
  • Indokolás: A szőlősgyöröki képviselő-testületben, valamint a településért végzett lelkiismeretes és áldozatos munkájáért.
 • Ékes József
  • „SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím
  • 56/2013.(V.24.) számú képviselő-testületi határozat értelmében
  • Indokolás: Szőlősgyörök településen végzett 16 éves lelkiismeretes polgármesteri tevékenységéért.
 • Faragó József
  • „SZŐLŐSGYÖRÖKÉRT” kitüntető cím
  • 63/2015.(VI.30.) számú képviselő-testületi határozat értelmében
  • Indokolás: A község fejlődésében és fejlesztésében, társadalmi és gazdasági életében végzett eredményes és maradandó munkája elismeréseként.
 • Dr. Cs. Varga István
  • „SZŐLŐSGYÖRÖKÉRT” kitüntető cím
  • 72/2017.(VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat értelmében
  • Indokolás: Gárdonyi Géza író, költő emlékére megrendezett helyi programok szervezésében és lebonyolításában végzett eredményes és maradandó munkája elismeréseként.