Látkép a Banyászó hegyről

Katolikus templom

Gárdonyi Géza emlékmű

Őszi látkép a Banyászó hegyről

Ősz a szőlőhegyen

Téli metszés

Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Szőlősgyöröki Kirendeltsége
8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 18. Telefon/fax: +36/85/530-082 +36/30/217-5706

Gárdonyi Géza
Művelődési HázSzőlősgyörök, Dr. Bató B. u. 4.
Tel.: 30/419-6304
Rendezvényszervező:
Harsányi Beáta

Könyvtár
IKSZT, eMagyarország pont, mozgókönyvtári ellátás:

Szőlősgyörök, Dr. Bató B. u. 4.
Tel.: 30/419-6304, 85/431-032

Nyitvatartási ideje:
Hétfő: 13 -19
Kedd: 8 -10
Szerda: 12 -18
Csütörtök: 12 -18
Péntek: 13 -19
Szombat: 13 -19
Vasárnap: 8-10

Szőlősgyörök Község Képviselő-testülete 2008. szeptember 19-én megalapította a „Szőlősgyörökért” Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT-t (A cég tevékenysége: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, Közhasznú főtevékenység) az adódó pályázati lehetőségek kedvezőbb kihasználása végett.

Pályázat I. kör
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (a továbbiakban: IKSZT) cím elnyerésére kiírt, IKSZT/2008/02 kódjelű pályázat keretében a „Szőlősgyörökért” Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér címet nyert, mely a Szőlősgyörök, Bató Béla u. 4. szám alatt található Művelődési Ház felújításának és bővítésének lehetőségét jelentette.
 
Címbirtokosi Okirat tartalmazza, az IKSZT–ben megvalósuló kötelező illetve az opcionális szolgáltatásokat:
 
Kötelező:
 • Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működéséhez
 • Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és folyamatkövetése, ifjúsági információs pont működtetése
 • Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutás elősegítése
 • Közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan vagy teleházban működő eMagyarország ponto
 • Közművelődési programok szervezése
 • Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása
Opcionális:
 • Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése
 • Helyszín biztosítása a civil szervezeteknek
 • Egészségfejlesztési programok
 • Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása (közháló végpont)
 • Állam foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) információs pont
Pályázat II. kör
A(z) 112/2009.(VIII.29) FVM rendelet alapján IKSZT kialakítása és működtetése jogcímre, 2009. október 15. napján benyújtott támogatási kérelemre érkezett határozat szerint a rangsorolást követően 159 elért szakmai pont alapján a Kötelezettségvállalás teljes összege az IKSZT működtetésére és kialakítására bruttó 53.336.435.-Ft.
 
Jogerős építési engedély: 2010. szeptember 22-én.
A sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolítása után, a nyertes vállalkozó:
Sebestyén és Fia Kft, Somogyvár, Május 1. út 68.
Érvényes ajánlat: nettó: 44.700.063.- Ft, bruttó: 55.875.078.- Ft
A Szerződéskötés időpontja 2011. június 20., a munkaterület átadása 2011. június 28.

Végül……

2012. február 11-én délelőtt 11 órakor ünnepélyes megnyitó keretében átadták Szőlősgyörök lakosainak a felújított Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Integrált Közösségi Szolgáltató Tér épületét.
Klotz Péter polgármester ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy milyen fontos szerepe van a településen egy olyan közösségi létesítménynek, ahol, mint a fiatal, mint az idős megtalálja a lehetőséget a szórakozásra, kikapcsolódásra.
Ezt követte az IKSZT projekt rövid ismertetése, a pályázatbenyújtástól az épület átadásáig.
Keller Péter – a Művelődési Ház és Könyvtár névadójának dédunokája – köszönetét fejezte ki a településen élőknek dédnagyapja, Gárdonyi Géza író emlékének méltó megőrzéséért.
„Az író szellemét valóban megidéztük.” – ahogy Keller Péter fogalmazott, melyet egy csodálatos Gárdonyi vers is igazolt, amit az Őszirózsa Nyugdíjas Klub részéről Váczi Lászlóné szavalt el.
Holczmann Zsoltné művelődésszervezőt, az épület fejlesztése érdekében végzett áldozatos munkájáért a Tormay Cécile Kör elismerő oklevélben és pénzjutalomban részesítette, melyet Nagy Sándor a Kör aktivistája adott át.
Az ünnepélyes szalagátvágás után Vajda Gábor káplán, helyi plébános szentelte fel az épületet, ezután egy népdalokból és néptáncból összeállított műsorblokk követett.