Látkép a Banyászó hegyről

Katolikus templom

Gárdonyi Géza emlékmű

Őszi látkép a Banyászó hegyről

Ősz a szőlőhegyen

Téli metszés

Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Szőlősgyöröki Kirendeltsége
8692 Szőlősgyörök, Szabadság u. 18. Telefon/fax: +36/85/530-082 +36/30/217-5706

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba.

Szőlősgyörök községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2016.(II.15.) számú határozatával létrehozta a Szőlősgyöröki Települési Értéktár Bizottságot.

A Bizottság feladatai:

 • A települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséről való gondoskodás,
 • A helyi települési értékek körének meghatározása, szükség szerint módosítása, a Települési Helyi Értékek Gyűjteményének összeállítása,
 • Hungarikumok Gyűjteményébe való felvételre való javaslattétel.

Települési és megyei értékek:

 • Göre Gábor figurája
  • települési és megyei kulturális örökség
  • Javasolta: Keller Péter
 • Jankovich-kastély és parkja
  • települési és megyei kulturális örökség
  • Javasolta: Jankovich-Bésán Dénes
 • Gárdonyi Gézával kapcsolatos emlékek
  • megyei épített környezet és kulturális örökség
  • Javasolta: Keller Péter
 • Gárdonyi Géza Szőlősgyörökhöz köthető írásai
  • megyei kulturális örökség
  • Javasolta: Dr. Cs. Varga István

Ezen túl a Települési Értéktár Bizottság fontos feladatának tartja, hogy az emberi értékeket is feltárja és azonosítsa azokat a személyeket, akikhez a településre jellemző pozitív tulajdonságok, emberi értékek köthetők, akik Szőlősgyörök felemelkedéséért sokat tettek és tesznek.

A díjazottak többnyire helybeli lakosok, emberi tulajdonságaik egybevágnak azzal a pozitív képpel, amilyennek Szőlősgyörököt sokan látják.

Településünk értékes emberei szerény, önzetlen, áldozatvállaló, vendégszerető, művészetet kedvelő és támogató lokálpatrióták.

Szőlősgyörök Értékes Emberei:

 • néhai Dr. Bató Béla
  • 1939-1950 között volt a község orvosa. 1950-ben rendelés közben meggyilkolták, így életét adta a faluért, a rábízottakért.
 • néhai Dr. Koltay Péter
  • 1947-ben került Szőlősgyörökbe kántortanítónak. Megírta a község történetét. Sokat tett a kultúra terjesztéséért. Neki köszönhető, hogy megmaradtak a településen a Gárdonyi emlékek. Oroszlánrésze volt abban, hogy az iskola Gárdonyi Géza nevét viseli.
 • néhai Komáromi Ferenc
  • A szőlősgyöröki Béke TSZ vezetőjeként 300 ha szőlőt telepíttetett, ezzel alapozta meg a mai falubeli bortermelést. Hosszú időn keresztül volt a Hegyközség elnöke. Ő alapította a Szőlősgyöröki Szőlő- és Bortermelők Baráti Körét. Közbenjárásának és a Termelőszövetkezet támogatásának is köszönhető, hogy 1991-ben megjelenhetett a Szőlősgyörök Történet című kiadvány.
 • Barmetler Zsófia
  • Németországból települt hozzánk. Ismeretségi köréből is többeket idecsábított már. Önzetlenül segíti a települést és az itt élőket. Adományokat gyűjt Németországban és oszt szét nálunk. Ellenszolgáltatás nélkül tanít németet, fordít a rendezvényeken. Aktívan részt vesz a Nyugdíjas Klub életében.
 • Fritzné Bellosevich Emese
  • Keramikus művész. Négy gyermekes édesanya. Dr. Koltay Péterről, Komáromi Ferencről portrékat készített. Az Ő munkája templomunk keresztelőmedencéjét díszítő Keresztelő Szent János szobor, az iskola jubileumára készített emlékplakett, a Göre Gábor Konferenciák előadóinak ajándékozható Göre Gábor plakett, a Kossuth téren álló első köztéri Göre Gábor szobor, a templom előtt található Gárdonyi Gézát és szüleit ábrázoló plakett. Művei nem csak a mi településünk ékei. Kisbéren Simon László vezérkari őrnagy síremléke és emlékplakettje, Lengyeltótiban a Zichy család és a "Tanítók Fája "c. emlékmű, Budapesten Saile Antal építész emlékplakettje, „Az év Agrárembere" című díj.
 • Havas Ferencné
  • Mint pedagógus és mint képviselő aktívan és önzetlenül vett részt a közéletben. Sokat tett a Gárdonyi kultusz életben tartásáért. Visszavonulása után családjának szenteli minden erejét, neki köszönhető a Gárdonyi sírok ápolása, rendben tartása.
 • Keresztes Károly
  • A helyi irodalmi értékek terjesztője a település határain túl is. Emberi tulajdonságai és a település iránti áldozatvállalása példamutató érték.
 • Klotz Endréné
  • A helyi vendéglátás kiemelkedő alakja, rendezvények aktív támogatója. Vendégszeretete már több évtizede járul hozzá ahhoz, hogy a község és borainak jó híre az országban és az országhatáron túl is terjedjen.
 • László Józsefné
  • A Nyugdíjas Klub alapító vezetője. Gondoskodása, kitartó és színvonalas munkája, emberi hozzáállása a településünkön élő emberek iránti szeretete példaértékű és követendő érték.
 • Palczert Zoltánné
  • Az Idősek Klubjának munkatársa, majd vezetője volt. Képviselőként és a Szociális- és Egészségügyi Bizottság tagjaként tudással és empátiával szolgálta és szolgálja a közösséget.
 • Sági Istvánné
  • 1974-ben kezdett dolgozni a szőlősgyöröki iskolában, 1989-től 2008-ig, nyugdíjba vonulásáig igazgatója volt. 1998-ban Ő alapította a Szőlősgyöröki Mazsorett Csoportot. Jelentős szerepe volt a Gárdonyi Emlékpark létrehozásában, igazgatósága alatt rendszeresen szervezett településünkön Gárdonyi Gézával kapcsolatos megyei és országos léptékű rendezvényeket. A Képviselő-testületnek két cikluson keresztül volt tagja. Egyik kiépítője volt a testvértelepülések közötti együttműködésnek.
 • Dr. Szili Erzsébet
  • 1992-től dolgozik orvosként Szőlősgyörökben. Hivatása az élete. Mindent megtesz a település lakosainak egészségéért. A községi rendezvényeket rendszeresen támogatja. Az Értéktár Bizottság munkáját segíti. Maga is foglalkozik Szőlősgyörök Község egészségügyi ellátó rendszerének és a lakosok egészségügyi állapota alakulásának kutatásával.
 • Tóth Andrásné
  • Védőnőként hosszú éveken át szolgálja és szolgálta a települést.
 • Trunkó Ferencné
  • A helyi vendéglátás kiemelkedő alakja, rendezvények aktív támogatója. Vendégszeretete már több évtizede járul hozzá ahhoz, hogy a község és borainak jó híre az országban és az országhatáron túl is terjedjen.
 • Váczi László Jánosné
  • A helyi irodalmi értékek terjesztője a település határain túl is. Emberi tulajdonságai és a falu iránti áldozatvállalása példamutató érték.
 • Dr. Cs. Varga István
  • Akadémikus, egyetemi tanár, József Attila díjas irodalomtörténész. Több éve tart értékeket képviselő, magas színvonalú tudományos előadásokat közérthető módon. Részt vett rendezvényeink előkészítésében, szervezésében. Építi a Gárdonyi települések hálózatát, kiemelve Szőlősgyörök szerepét és fontosságát az író életében.
 • Dr. Sallai Éva
  • A Katolikus Rádió szerkesztője, főiskolai előadó, a Százak Tanácsának tagja. Rendezvényeink visszatérő előadója. A Katolikus Rádióban számtalan riport keretében népszerűsíti településünket, a Göre Gábor Humorkonferenciát.
 • Simon M. Veronika
  • Cserhát-Munkácsy és Holló László díjas, KUNST MEISTER festőművész. Szőlősgyörökben már közel egy évtizede szervez festőtanodát. Megörökítették településünk értékeit, Gárdonyi Géza alakját és közelebb hozták hozzánk Göre Gábor figuráját. Az itt készült képekből sokat ajándékoztak a falunak. Ezek a munkák díszítik az Önkormányzati Hivatalt, a Művelődési Házat de megtalálhatók a Védőnői Szolgálatnál és több magánszemélynél is. Művészként is és borlovagrendi tagként is amerre jár, népszerűsíti településünket és Göre Gábor borunkat.